WOJCIECH LATO

ABSOLWENT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY FILMOWA. TELEWIZYJNA I TEATRALNA W ŁODZI..
WYDZIAŁ AKTORSKI, ROCZNIK 2018.