Kontakt

Zamówienia publiczne
Agnieszka Wierzbicka

Osiedle Teatralne 23, 31-948 Kraków 

zamowienia.publiczne@ludowy.pl