Kontakt

Kierownik działu Administracyjno - Gospodarczego 
Justyna Mikoś

Zastępca Kierownika działu Administracyjno - Gospodarczego
Klaudia Chwastek

Specjalista d/s Administracyjno - Gospodarczych
Katarzyna Dąbrowska

Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków 

mikos@ludowy.pl,

chwastek@ludowy.pl

dabrowska@ludowy.pl