Edukacja

Zobacz wszystkie

PRZEWODNICY ZMYSŁÓW

Projekt „Przewodnicy zmysłów” ma na celu stworzenie nowego formatu
dzieła teatralnego w formie instalacji teatralnej dla osób niewidomych i jednocześnie dla osób widzących, który nie ogranicza się do zastosowania audiodeskrypcji
i scenariusza w Braille’u, ale wykorzystując doświadczenie synestetyczne oddziałuje na odbiorców poprzez dostępne dla nich zmysły: słuch, dotyk, zapach, smak.

Przewodnicy zmysłów - Audio

 

Spektakl - instalacja, wprowadzając odbiorcę w materię teatralną, jednocześnie łamie prymat wzroku, jako głównego narzędzia odbioru teatru. Dzięki możliwości multisensorycznego uczestnictwa w spektaklu - instalacji, to paradoksalnie odbiorcy niewidzący, na niektórych jej etapach przyjmują rolę przewodników. Proces zbudowania formatu i powstania spektaklu-instalacji, poprzedzi cykl rocznych warsztatów skierowanych do grupy focusowej.

 

Spektakl-instalacja poprzez swoją formę ma prowokować do wykształcenie nowej formy uczestnictwa w dziele teatralnym, które zakłada maksymalne zbliżenie widza do kreowanej rzeczywistości. Zadanie poprzez swoją formę otwiera Teatr Ludowy na nowego widza, który na co dzień nie uczestniczy w ofercie teatralnej Teatru ze względu na swoje ograniczenia, niepełnosprawność narządu wzroku. Paradoksalnie to, co stanowi o istocie Teatru, czyli obraz nie jest zatem podstawowym środkiem wyrazu, a ustępuje on miejsca zabiegom, które wpływają na pozostałe zmysły odbiorcy (słuch, węch, dotyk, smak). Jednakowoż zadanie nie ogranicza się w swej formie tylko do widzów niewidomych, stanowi również nowatorskie rozwiązanie, szczególnie pod kątem zaangażowania, uczestnictwa, percepcji, dla widzów widzących.

 

Dodatkowo realizacja projektu pozwala na stworzenie przestrzeni do spotkania 

i wprowadza element nowej, bo opartej na współdziałaniu, wspólnotowości widzów widzących i niewidzących. Forma teatralna spektaklu zakłada nowatorskie wykorzystanie rekwizytów oraz kostiumów, które są używane nie tylko przez aktorów, ale również przez widzów. Ci ostatni poprzez ich dotykanie, smakowanie i wąchanie wchodzą w pełni w wykreowaną rzeczywistość, w której zmysły uruchamiają emocje. Zadanie zakłada użycie w warstwie formalnej kreacji również takich zabiegów jak modulacja temperatury wewnątrz poszczególnych przestrzeni, wykorzystanie nawiewów czy rozwiązań z dziedziny akustyki (wygłuszanie pomieszczeń), neurologii (przestrzenie zaburzające działanie błędnika) czy osmologii (złudzenia zapachowe). 

zostanie zorganizowany cykl warsztatów dla grupy focusowej skupiającej osoby niewidome, osoby widzące, twórców spektaklu- instalacji teatralnej. 

 

Warsztaty z osobami niewidomymi i niedowidzącymi będą odbywać się co dwa tygodnie od września 2018 roku do grudnia 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego przy ul. Tynieckiej 6, w który dzięki uprzejmości pani dyrektor Agnieszki Nawrockiej możemy gościć.

 

Warsztaty poprowadzą następujący artyści:

- Justyna Łagowska

- Małgorzata Bogajewska

- Karol Nepelski

- Anna Królikiewicz

- Leszek Mądzik

- Natalia Iwaniec

 

Przy nieocenionym wsparciu naukowców z Katedry Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego:

- Katarzyny Peplińskiej-Pietrzak

- Mateusza Chaberskiego

 

Efektem finalnym warsztatów będzie instalacja teatralna, czerpiąca z wypracowanych doświadczeń, która swoją premierę będzie miała w czerwcu 2020 roku.

 

Popularne

Obrazek

Nasze warsztaty oprócz treningu aktorskiego mają być też lekcją historii, próbą zbadania frapującej epoki, znalezienia w niej współczesnych tematów i bohaterów wam bliskich.

Obrazek

Chcesz chodzić do teatru, ale nie masz z kim zostawić dzieci? Weź je ze sobą do Teatru Ludowego!

Obrazek

Projekt realizowany we współpracy z Vat Teater z Tallinna, Tesinskie Divadlo z Czeskiego Cieszyna oraz Kolibri Theatre for Children and Youth w Budapeszcie. W jego ramach polscy twórcy odwiedzą każdy z tych teatrów i poprowadzą dwudniowe warsztaty oraz pokaz work in progres, które będą oparte na poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy oraz jej tłumaczeniach na języki: czeski, węgierski, estoński.

Obrazek

Nowe oblicze storytellingu, wykorzystujące technologie immersyjne.