Edukacja

Zobacz wszystkie

PLAYON!

Nowe oblicze storytellingu, wykorzystujące technologie immersyjne.

PLAYON! to projekt o szerokim zakresie, realizowany w ramach europejskiego programu Creative Europe, zainicjowany przez 9 teatrów europejskich, które posiadają rozległe i różnorodne doświadczenie w zakresie wykorzystania cyfrowych technologii. 

W projekcie biorą udział również uniwersytety, które stanowią wsparcie merytoryczne i eksperckie dla teatrów zrzeszonych w PLAYON! Liderem projektu jest VAT Teater z Tallinna. Ponadto w ramach zadania udało się zawiązać partnerstwo w ramach sektora technicznego, które zrzesza aż 8 uniwersytetów, będących kreatywnym wsparciem z zakresu wiedzy technicznej. Bez wątpienia cyfrowa rewolucja wywiera wpływ na współczesne społeczeństwa, dlatego też współczesny teatr musi podjąć wyzwanie implementacji nowego modelu cyfrowej komunikacji do swoich działań twórczych, co pozwoli mu utrzymać swój wpływ na kształtowanie nowych pokoleń odbiorców. W ślad za tematem „Betonowe utopie w cyfrowej erze”, projekt PLAYON! ma na celu zrozumienie, poznanie, testowanie oraz wprowadzenie technologii immersyjnych i przekształcenie klasycznych formatów narracyjnych w interaktywne, wykorzystujące m.in. mapping, rzeczywistość cyfrową, wielokanałowość dźwięku etc. Przez najbliższe cztery lata w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące cele: - rozwój nowych form budowania opowieści i narracji, które wykorzystują strukturę znane z gier cyfrowych - połączenie nowych form narracyjnych z technologiami wykorzystującymi mechanizmy immersji - wykorzystanie wypracowanych efektów do ekspansji działań teatralnych w przestrzeni publicznej i zaproszenie do współtworzenia opowieści młodzież w wieku licealnym W ramach trzech etapów realizacji projektu, teatry będą wypracowywać po jednym rozwiązaniu, w ramach wybranego spektaklu teatralnego, który powstanie zgodnie z założeniami PLAYON!
Powstaną zatem trzy spektakle teatralne, a każdy z nich będzie służył wypracowaniu innych narzędzi narracyjnych, które w przyszłości wspierane przez rozwiązania technologiczne będą wykorzystywane w kolejnych spektaklach. W ramach projektu powstanie aż 27 rozwiązań (9 teatrów zrealizuje po 3 spektakle i każdy spektakl wniesie inny rodzaj innowacji), które pozwolą wykształcić sieć współpracy między sektorem artystycznym, szkoleniowym i uniwersyteckim. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zestaw narzędzi koncepcyjnych, które w przyszłości sektor artystyczny – kina/teatry/muzea będzie mógł wykorzystać w działaniach bazujących na mechanizmach immersywnych.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2000 000 Euro, co stanowi 48 % jego wartości. Budżet zostanie zrealizowany w latach 2019-23.

W projekcie udział biorą następujące teatry i instytucje:
VAT Theatre Estonia www.vatteater.ee
Pilot Theatre UK www.pilot-theatre.com
Szinhaz Kolibri Hungary www.kolibriszinhaz.hu
Teatro O Bando Portugal www.obando.pt
Theater Dortmund Germany www.theaterdo.de
Vårt Teatret Norway www.teatretvart.no
Teatr Ludowy Poland www.ludowy.pl
Landestheater Linz, Austria www.landestheater-linz.at
Elsinor Centro di produzione teatrale,
Italy www.elsinor.net
University of York / Digital Creativity Lab UK www.digitalcreativity.ac.uk

 

13 grudnia 2020 o godz. 16.00 odbędzie się premiera spektaklu "WŁADCZYNI MUCH" w reżyserii Konrada Dworakowskiego w oparciu o autorski tekst Magdy Fertacz. Dostępna online na platformie PLAY KRAKÓW.

19 lutego 2022 o godz. 19.00 odbędzie się premiera spektaklu na "MINISTERSTWO MIŁOŚCI 1984" w reż. Katarzyny Minkowskiej. 

PLAYON! is a successful larger scale cooperation project announced by the European Commission under their European Culture Funding Stream Creative Europe.
The project was initiated by nine theatres with experience in the use of digital technologies and a university with high digital expertise. Six of the theatres have already played an important role in the EU funded project PLATFORM Shift+. The Estonian project leader, VAT Teater from Tallinn, was one of them. Eight universities from the creative digital sector are associated partners in order to facilitate access to technical knowledge. Digital transformations are influencing major changes in our societies and contemporary theatre must understand the processes of digital change, incorporating changing communication models into its practices. Dedicated to the theme “Concrete Utopias in the Digital Age”, PLAYON! is designed to understand, learn, test and apply immersive technology (e.g. immersive gaming structures, Augmented and Virtual reality, Binaural Sound, Holography, SLAM /simultaneous location and mapping, Project mapping etc.) in order to shift classical storytelling to interactive narrative formats.
Within 4 years the partners aim
• to develop new forms of storytelling, building on narrative structures used in the creative game sector
• to merge these new forms with a variety of immersive technologies
• to use this new format to extend theatre towards the public urban space (immersive outreach) with relevant stories and the involvement of young adults as co-creators. In three phases, the theatres will work on one of the objectives in terms of content and technology.
The learned gained at each stage will enrich the next phase; at the end, 27 productions will be created in total. After four years the partners aim to have established new links between the artistic, professional training and industrial sectors. The most visible legacy will be the “conceptual tool-kit”, an open source manual for theatres using immersive technology. “Considering the need to adapt the digital shift, the proposed strategy in terms of capacity building is crystal clear and perfectly convincing, through a set of high-level training and research activities involving artists and technicians, with new skills and opportunities at stake.” International Jury Evaluation Report. The overall project has been awarded the maximum grant of €2,000,000 (which is 48% of the total budget) and will run from 2019 – 2023.

Partner/ Organisations: VAT Theatre Estonia, Pilot Theatre UK, Szinhaz Kolibri Hungary, Teatro O Bando Portugal, Theater Dortmund Germany, Vårt Teatret Norway, Teatr Ludowy Poland, Landestheater Linz  Austria, Elsinor Centro di produzione teatrale Italy, University of York / Digital Creativity Lab UK.

13th of December, 4 p.m. there will be a premiere of the play "WŁADCZYNI MUCH", directed by Konrad Dworakowski, based on the original text by Magda Fertacz. Available online on the PLAY KRAKÓW platform.

19th of February, 7 p.m. there will be a premiere of the play "MINISTERSTWO MIŁOŚCI 1984", directed by Katarzyna Minkowska.

25-26 marca br. odbyło się kreatywne forum online HOPE!, poświęcone wykorzystaniu technologii XR w teatrze oraz procesowi budowania multimedialnych narracji dramaturgicznych

Play On! Short Animated Trailer

Popularne

Obrazek

Nasze warsztaty oprócz treningu aktorskiego mają być też lekcją historii, próbą zbadania frapującej epoki, znalezienia w niej współczesnych tematów i bohaterów wam bliskich.

Obrazek

Chcesz chodzić do teatru, ale nie masz z kim zostawić dzieci? Weź je ze sobą do Teatru Ludowego!

Obrazek

Projekt realizowany we współpracy z Vat Teater z Tallinna, Tesinskie Divadlo z Czeskiego Cieszyna oraz Kolibri Theatre for Children and Youth w Budapeszcie. W jego ramach polscy twórcy odwiedzą każdy z tych teatrów i poprowadzą dwudniowe warsztaty oraz pokaz work in progres, które będą oparte na poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy oraz jej tłumaczeniach na języki: czeski, węgierski, estoński.

Obrazek

Projekt „Przewodnicy zmysłów” ma na celu stworzenie nowego formatu dzieła teatralnego w formie instalacji teatralnej dla osób niewidomych i jednocześnie dla osób widzących, który nie ogranicza się do zastosowania audiodeskrypcji i scenariusza w Braille’u, ale wykorzystując doświadczenie synestetyczne oddziałuje na odbiorców poprzez dostępne dla nich zmysły: słuch, dotyk, zapach, smak.