Rezerwacja indywidualna

1. Rezerwacji można dokonać osobiście w kasach Teatru, telefonicznie pod numerem 126802112 / 113, oraz drogą mailową: rezerwacja@ludowy.pl. Potwierdzenie rezerwacji (w przypadku zamówienia powyżej 10 miejsc) należy przesyłać faksem (numer faksu 126802 154) do 7 dni od dokonania rezerwacji lub w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 14 dni przed spektaklem lub terminie uzgodnionym podczas dokonywania rezerwacji.

2. Wszelkie zmiany bądź anulowanie rezerwacji należy zgłaszać bezzwłocznie w Dziale Obsługi Widza, w formie pisemnej ( faks, e-mail ) w terminie do 3 dni przed spektaklem. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.

3. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, Teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów.

4. Odpłatność za bilety : kasa Teatru (gotówka, karty płatnicze), przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy teatru, z podaniem numeru rezerwacji. Numer konta : Bank PKO BP nr 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197.

5. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom (po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki). Zasady rezerwacji w ramach ofert promocyjnych są zamieszczane na stronie internetowej Teatru.

6. Na 30 minut przed spektaklem kasy teatralne w pierwszej kolejności będą prowadzić obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl.

7. Zwroty zakupionych biletów indywidualnych będą akceptowane, w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed spektaklem.

8. Zwrot odpłatności za bilety uregulowanej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) następować będzie wyłącznie na podstawie podpisanego przez kupującego „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi” będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.

9. Zwrot nastąpi w terminie 3 dni robocze od wpływu do Teatru podpisanego oryginału „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi”. Brak wpływu oryginału protokołu zwalnia Teatr od zwrotu zapłaty za zakupione bilety.

10. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrekcja Teatru Ludowego wydała rozporządzenie o możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet w terminie krótszym niż na 3 dni przed spektaklem, jednak zwrot kosztów możliwy będzie jedynie na tzw. Kartę Podarunkową. Osoba, która zakupiła bilet jest zobowiązana do wcześniejszego zgłoszenia niemożności przybycia na spektakl telefonicznie (12 68 02112) lub mailowo (rezerwacja@ludowy.pl) najpóźniej do godz. 12.00 w dniu spektaklu.

11. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. ) Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu.page1image5816672 page1image5816048 page1image5817296page1image5817920

12. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) tylko w celu wykonywania czynności wynikających z Regulaminu Rezerwacji Biletów i związanych z dokonywaniem rozliczeń. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoichdanych oraz ich poprawiania.