Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
22.09.2020

OGŁOSZENIE

Ws. sprzedaży składników majątkowych Teatru Ludowego - sprzedaży kontenerów magazynowych

Teatr Ludowy odstępuje od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a tym samym anuluje postępowanie ws. sprzedaży kontenerów magazynowych, ogłoszone w dniu 11  września 2020 r.
Jednocześnie Teatr Ludowy z siedzibą os. Teatralne 34 w Krakowie informuje, że ponownie ogłasza sprzedaż następujących ruchomości:
• Kontener magazynowy (typu kontener morski), używany, o wymiarach 2,4 m x 6 m, wysokość 2,55 m.

Cena wywoławcza: 4 700,00 zł brutto , minimalne postąpienie 100,00 zł.

• Kontener magazynowy (typ kontener morski), używany, o wymiarach 2,4 m x 12,2, wysokość 2,55 m.

Cena wywoławcza 5 700,00 zł brutto , minimalne postąpienie 100,00 zł.

Oferty za tytułowane "Oferta zakupu kontenera" zawierające dane oferenta (imię, nazwisko /nazwa firmy, adres oraz numer telefonu kontaktowego, adres e-mail), wskazanie kontenera do zakupu oraz proponowaną cenę zakupu brutto, należy przesłać do dnia 25.09.2020 r. godz. 12.00 na adres Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków lub mailowo na adres teatr@ludowy.pl .

Teatr Ludowy poda na swojej stronie internetowej BIP ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do dnia 29.09.2020 r., jak również poinformuje mailowo o rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.

W przypadku gdy nabywcą będzie osoba lub podmiot nieposiadająca przymiotu konsumenta, rękojmia co do sprzedanych rzeczy będzie wyłączona w trybie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Teatr Ludowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość obejrzenia kontenerów w dn. 22.09.2020 r. w godzinach między 10.00 a 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą do kontaktu ws. oględzin jest Justyna Mikoś tel. 503 198 709.

Popularne

Obrazek
20.10.2020

PIERWSZE PRÓBA CZYTANA DO SPEKTAKLU "WŁADCY"

Rozpoczęły się próby do nowego spektaklu na Dużej Scenie. Konrad Dworakowski reżyseruje "Władców" Magdaleny Fertacz. Próba w reżimie sanitarnym czerwonej strefy.

Zobacz więcej
Obrazek
02.10.2020

20 LISTOPADA PREMIERA NA SCENIE POD RATUSZEM! BILETY NA SPEKTAKLE W SPRZEDAŻY.

Pierwsza premiera tego sezonu. Na Scenie Pod Ratuszem Robert Talarczyk reżyseruje BOSKĄ Petera Quiltera.

Zobacz więcej
Obrazek
19.09.2020

ZAPRASZAMY DO NOWEJ HUTY!

Dołączcie do wydarzenia Zajrzyj do Huty 2020 - przed Wami wyjątkowy weekend.

Zobacz więcej