Teatr Ludowy realizuje w trybie 3-letnim zadanie pod nazwą:
„eArchiwum Artystyczne Teatru Ludowego – digitalizacja i udostępnienie online unikalnej kolekcji Archiwum Teatralnego" w ramach Programu Kultura cyfrowa.
Zadanie sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury wynosi 155 920 zł.
Dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków w wysokości: 155 920 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi: 311 840 zł.
Przedmiotem projektu jest digitalizacja i opracowanie unikalnego zasobu Archiwum Artystycznego Teatru Ludowego oraz jego udostępnienie online szerokiej grupie uczestników e-kultury. Kolekcja przedstawia drogę rozwoju artystycznego Teatru i związanych z nim znakomitych artystów (m.in. reżyserów: Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego, Waldemara Krygiera; scenografów: Józefa
Szajny, Krystyny Zachwatowicz, Tadeusza Kantora; aktorów: Franciszka Pieczki, Witolda Pyrkosza, Grażyny Barszczewskiej, Zygmunta Malanowicza, Jerzego Stuhra). Archiwum obejmuje m.in. niepowtarzalną dokumentację spektakli z kiedy Teatr Ludowy był pierwszą
socjalistyczną sceną w pierwszym socjalistycznym mieście. Kolekcja zawiera również nietypowe programy teatralne z projektami scenografii i oryginalnymi tekstami literackimi z czasów PRL-u, afisze i plakaty do spektakli, projekty kostiumów oraz fotografie autorstwa Wojciecha Plewińskiego czy Zbigniewa Łagockiego - klasyków fotografii teatralnej.
Zasób stanowiąc istotną część historii teatru polskiego jest przedmiotem ciągłych zainteresowań badawczych i naukowych, a dzięki realizacji projektu stanie się częścią kompendium wiedzy dostępnej powszechnie. Zadanie interdyscyplinarne obejmujące digitalizację wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego.